Posle Drugog svetskog rata pripala Crnoj Gori: Tabla na ulazu u Sutorinu
Spread the love

Razglednica: Herceg Novi

O Sutorini, nekadašnjoj “otomanskoj obali” u Boki u kojoj je sramota bila da deca i leti idu golišva, hrabroj borbi i pogibiji pet Danica i dva balkona kuće Ive Andrića sa kojih slavni nobelovac ne bi prepoznao vidik o kojem je ushićeno pisao

Grob mletačkog diplomate usamljen stoji u dvorištu Kapele mira u Sremskim Karlovcima. Pokazujem ga pre par meseci prijatelju Italijanu kome nije bilo jasno šta je tu, na jednom sremskom brdašcu tražio diplomata slavne Venecijancke Republike. Na ovom mestu su 1699. vođeni pregovori između sila Svete Alijanse (Austrija, Poljska i Venecija) i Turske čije je rezultat bio je čuveni Karlovački mir, kojim je okončan Veliki bečki rat (1683 – 1699) kojem je izginulo nekoliko stotina hiljada ljudi. Jedina “žrtva” pregovora bio je pomenuti mletački diplomata koji se prehladio i umro od upale pluća.

Sredstvima Karlovačkog magistrata, Katoličke crkve i Bečkog dvora, 1817. godine, na obližnjem brdu, sagrađena je Kapela Gospe od mira. Kapela ima elipsasti oblik u znak sećanja na okrugli sto za kojim je ispregovaran Karlovački mir, kao i četiri ulaza. Kada je sagrađena, četvrti, turski ulaz bio je zazidan, a kasnije je tu nadograđena prostorija sa ikonostasom, kao simbol želje da se Turci više nikada ne vrate na ove prostore. Na fasadi Kapele nalaze se tri časovnika, dok je četvrti, posvećen uspomeni na turskog astrologa, smešten u unutrašnjosti bogomolje, čiji je svod svojevremeno bio oslikan kao zvezdano nebo. Kada je potpisan mir, u Sremskim Karlovcima organizovano je veliko slavlje. Na gradskom trgu ispečen je vo, a istoričari su zabeležili da su se miru najviše radovali Turci.

Pitate se kakve veze imaju grob mletačkog diplomate i Karlovački mir sa jednim parčetom zemlje između Herceg Novog i Prevlake.
Karlovačkim mirom uspostavljene su, naime nove granice u Evropi. Erdelj (Transilvanija) ostao je pod vlašću austrijskog cara, dok je Banat, omeđen Morišom i Tisom, i donji Srem zadržala Turska. Opet, Hrvatska, Slavonija, Lika i Banija ušle su u sastav Austrijske carevine. Venecija je dobila Moreju, Knin, Sinj, Vrgorac i Gabelu, kao i obalski pojas od Herceg Novog do Risna, a Poljskoj je pripojena pokrajna Podolija u današnjoj Ukrajni.

Sloboda je stigla iz pravca Hercegovine: Tabla u čast oslobodilaca Herceg Novog
Sloboda je stigla iz pravca Hercegovine: Tabla u čast oslobodilaca Herceg Novog

Uslišen je i zahtev Dubrovačke republike da se razgraniči sa Mletačkom republikom tako što će sa severne i južne strane imati pojas teritorije kojim će Otomanska imperija dobiti izlaz na Jadran. Severni pojas je današnja teritorija Neuma i dalje u sastavu Bosne i Hercegovine, dok je u južnom delu, ovom u kojem smo ovog leta umočili noge u topla mora – priča mnogo komplikovanija.

Pijem kafu na terasi hotela u Njivicama, poslednjeg naseljenog mesta u Bokokotorskom zalivu pre granice sa Hrvatskom na Prevlaci i čitam vesti: Pelješki most nakon 300 godina spojio Hrvatsku! Kakve to veze ima jedan infrastrukturni projekat koji su u Hrvatskoj novcem EU gradili Kinezi – sa parčetom crnogorske obale.

Nekadašnji turski posed: Pogled na Herceg Novi iz Njivica
Nekadašnji turski posed: Pogled na Herceg Novi iz Njivica

Obala duga 9,3 km na zapadnom ulazu iz Vitaljine u Boku Kotorsku od rta Konfin do Igala, poznata kao Sutorina, obuhvata Sutorinsku dolinu sa šest gradova i sela: Igalo, Sutorinu, Sušćepan, Prijevor, Ratiševinu i Kruševice odnosno područje veličine 83,7 km² prema podatcima Udruženja geografa u BiH.

Rt Konfin bio je granica između Sutorine i Prevlake pod Dubrovačkom Republikom do 1699. Ovo područje je, kao i Neum, Karlovačkim mirom predato Otomanskom carstvu, odnosno Bosanskom vilajetu čime je Dubrovačka Republika izgubila direktnu granicu sa Mletačkom Republikom. To se u stvarnosti dogodilo tek nakon Požarevačkog mira 1718. kada su Turci zaista i izašli na topla mora Boke. Takvo stanje priznao je i Berlinski kongres 1878. kada je ovo područje postalo deo Bosne i Hercegovine pod Austrougarskom. Nakon stvaranja Kraljevine SHS područje Sutorine postalo je deo Mostarske oblasti.

Sekretar Predsedništva AVNOJ-a Mile Peruničić na sednici AVNOJ-a održanoj 24. feburara 1945. izneo je stav o unutrašnjem razgraničenju Jugoslavije. Između ostalog, izrazio je stav da se BiH uzme u granicama određenim Berlinskim sporazumom a Crna Gora u granicama pre Balkanskog rata.

Nakon usmenog dogovoa između crnogorskih (Blažo Jovanović i Milovan Đilas) i bosanskohercegovačkih (Avdo Humo i Đuro Pucar Stari) komunista ova teritorija je 1947. i formalno dodeljena NR Crnoj Gori. Konačno je Badinterova komisija 1992. godine odredila da ranija razgraničenja dobijaju svojstvo granica zaštićenih međunarodnim sporazumom.

Otomanska zaostavština: Tekst iz "Politike" od 2. novembra 1935.
Otomanska zaostavština: Tekst iz “Politike” od 2. novembra 1935.

U arhivi “Politike” pronalazim tekst od 2. novembra 1935. koji opisuje prilike u Sutorini prilikom posete misije Centralnog higijenskog zavoda Kraljevine Jugoslavije na čelu sa dr Aleksandrom Petrovićem. “Sunca ima koliko duša hoće ali je nađeno nekoliko slučajeva rahitične dece jer roditelji nisu svesni šta sunce znači za razvitak i zdravlje dece. Mesto da idu golišava deca su i u leto dobro obučena i obuvena. Smatra se za veliku sramotu da dete ne bude tako obučeno!”, piše novinar “Politike” i svedoči o dubokim tragovima vladavine Otomanskog carstva na ovim prostorima.

Pre šest godina konačno su Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisale sporazum u Beču kojim je stavljena tačka na pitanje razgraničenja oko Sutorine čime je nestala i poslednja nada da će Srbija dobiti “izlaz na topla mora”. Naime, da je Sutorina ostala u sastavu BiH onda bi danas bila deo Republike Srpske što bi značilo da će, jednog dana, u sastavu “Srpskog sveta”, upravo na ovom parčetu obale Srbija dobiti izlaz na more.

Drugo “srpsko more” ono kod Karina u Hrvatskoj, izgubljeno je u ratu 1991-1995. pa nam ostaje jedino da se tešimo onim što je ostalo na dnu Panonskog mora, u Vojvodini koja je Srbija kao “krunski dragulj” pripala pre bezmalo 103 godine.

Pomireni sa činjeničnim stanjem – rešismo da za utehu odemo iz našeg hotela u Njivica, na obali nekadašnjeg “turskog” i nesuđenog “srpskog” mora – na sladoled do Herceg Novog.

Spomenik bosanskom kralju Tvrtku: Herceg Novi je vekovima prelazio iz ruke u ruku različitih imperija i vladara
Spomenik bosanskom kralju Tvrtku: Herceg Novi je vekovima prelazio iz ruke u ruku različitih imperija i vladara

Dok šetamo između istorijskim građevinama iz raznih epoha razmišljam kako je malo je gradova u regionu koji su toliko puta menjali države koje su njima upravljale kao što je to slučaj sa Herceg Novim. Od 1382. kada je osnovan za vreme bosanskog kralja Stefana Tvrtka I Kotromanjića pod imenom Sveti Stefan, njime su vladali: Kraljevina Bosna (1382 – 1482); Otomansko carstvo (1482 – 1538); Kraljevina Španija (1538 – 1539); ponovo Otomansko carstvo (1539 – 1687); Mletačka republika (1687 – 1797); Habsburška monarhija (1797 – 1806); Rusko carstvo (1806 – 1807); Francuska, Napoleonovo Prvo carstvo,(1807 – 1813); Crna Gora i Boka kotorska, privremena vlada (1813 – 1814); ponovo Habsburška monarhija (1814 – 1918); Kraljevina SHS (1918 – 1929); Kraljevina Jugoslavija (1929 – 1941; Kraljevina Italija pod Musolinijem (1941 – 1943); Nemačka, Treći rajh, Hitler (1943 – 1944); Jugoslavija (DFJ, FNRJ, SFRJ, SRJ) (1944 – 2003); Državna zajednica SCG (2003 – 2006) i Republika Crna Gora od 2006. do danas.

U želji da što stignemo do obale krećemo sa Trga Belavista, prolazimo pored košarkaškog terena i uz negodovsanje mojih saputnika spuštamo se strmom i slabo osvetljenom pešačkom ulicom Luke Matkovića. Izbijamo na svetlu ulicu Save Kovačevića ali mene a i ostale za mnom, navigacija vodi kroz lavirint još mračnijih prolaza i dvorišta da bi na kraju izbili na čuveno Šetalište pet Danica.

Romantično ime, tragična sudbina: Pogled sa Šetališta Pet Danica
Romantično ime, tragična sudbina: Pogled sa Šetališta Pet Danica

Inače, šetalište je dobilo naziv po imenima pet mladih devojaka koje su se hrabro borile i poginule u Drugom svetskom ratu.
Danica Đurović, rođena 1922. godine u selu Žlijebi, poginula je kao borac Pete crnogorske proleterske brigade juna 1943. na Sutjesci.
Danica Kosić rođena, takođe, 1922. godine u selu Svrčuge, bila je puškomitraljezac Pete crnogorske proleterske brigade. Poginula je u maju 1943. kod Plane, blizu Gackog.

Danica Popivoda, rođena 1924. godine u Bijeloj, kod Herceg-Novog, izgubila je život kao komandir voda Lovćenskog bataljona 1944. u mestu Lipe Čevske.

Danica Bojanić, rođena 1922. godine u selu Dragalju, nedaleko od Risna, poginula je 1942. u selu Pope, na Sutjesci.
Danica Tomašević, rođena 1925. godine u selu Svrčuge, izgubila je život kao vodni delegat i puškomitraljezac Pete crnogorske proleterske brigade 13. juna 1943. na Sutjesci.

Za današnje prilike nezaimisliv primer idealizma i požrtvovanosti ovako mladih devojaka.

Pred povratak u naše hotel u Njivicama, na teritoriju kojom je do 1878. vladao sultan Abdul Hamid Drugi, poslednji turski car koji je vladao apsolutistički – odlučili smo da posetimo kuću jednog slavnog žitelja Herceg Novog.

Herceg Novi, Stari grad: Spomenik Petru Lubardi
Herceg Novi, Stari grad: Spomenik Petru Lubardi

Nekadašnja kuća nobelovca Iva Andrića u Herceg Novom pretvorena je u muzej i otvorena u aprilu ove godine povodom 60 godina od dodele Nobelove nagrade slavnom piscu. Revitalizaciju je finansirala dijelom Opština Herceg Novi, dok je drugi deo sredstava obezbeđen iz fondova Evropske unije kroz projekat prekogranične saradnje “Co.Co. Tour”. Andrićeva kuća se nalazi u središtu kulturnih znamenitosti Herceg Novog, između Zavičajnog muzeja „Mirko Komnenović“ i Njegoševe učionice u Crkvi Sv. Spasa na Toploj.

Očigledno je da Andrić u godini jubileja privlači pažnju velikog broja gostiju Herceg Novog – tokom naše polusatne posete sredinom avgusta – došlo je desetak grupa posetilaca što je u našim krajevima retkost i kada je reč o mnogo većim i značajnijim muzejima. Osim fotografija na zidovima i kopije “Nobelove povelje” (original se nalazi u Muzeju Ive Andrića u Beogradu) ovde i nema mnogo toga da se vidi ali činjenica da se nalazite na ovako lepom mestu i u kući u kojoj je živeo naš najpoznatiji pisac – dovoljna je za uživanje.

Kopija Nobelove nagrade: Kuća Ive Andrića u Herceg Novom
Kopija Nobelove nagrade: Kuća Ive Andrića u Herceg Novom

Sama kuća je građena od 1962. do 1963. prema projektu beogradskog arhitekte i slikara Vojislava Đokića. Nobelovac je sa suprugom Milicom Babić živeo u njoj od 1963. do 1968. Nakon Miličine smrti – vratio se u Beograd. Ipak, pet godina njihovog hercegnovskog života bile su ispunjene spokojem i srećom: „Kad smo razmišljali o tome gde bismo na moru sagradili štogod kućice za odmor, Milica i ja smo se lako odlučili za Bokokotorski zaliv. Najviše nas je privuklo sunce.“, pisao je Andrić: „Kad sedim pred kućom, ja imam pred sobom vidik koji izgleda kao da ga je birao neki ljubitelj prirodnih lepota a ne igra slučaja…

Novogradnja je kao na mnogim mestima na Jadranu zaklonila onaj vidik o kojem je Ivo Andrić pisao i sa dve terase njegove kuće, mi smo jedva videli mesečinom obasjano more.

Ipak, za kraj još jedan citat našeg jedinog nobelovca: “”Meni je bilo lepo u Herceg Novom. Za vedrih dana, sa balkona svoje kuće često sam gledao i razmišljao o crnogorskom vladici. O Boku Kotorsku otimali su se Mlečani, Turci, Španci, Rusi, Austrijanci… Kako i ne bi o takvu lepotu!“