Monako

Fontevielle

I bogati plaču

U kneževini Grimaldijevih koju je njihov predak 1297. zauzeo preobučen u skromnog franjevačkog monaha prosečna cena kvadratnog metra u 2021. […]